Uluslararası Öğrenci Başvuruları

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Canik Başarı Üniversitesine Uluslararası Öğrenci Statüsünde Kimler Başvurabilir?

 • Uluslararası uyruklu olanlar,
 • Türk liselerine denk bir okulun lise son sınıfında ya da mezunu durumunda bulunanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı"ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar
 • ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 • Doğumla uluslararası uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç uluslararası bir ülkede tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup KKTC"de ikamet eden ve KKTC"de ortaöğrenimini tamamlayan GCE- AL (The General Certificate of Education -Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar

 Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilirler. 

 

Adaylardan ,

 • T.C uyruklu olanların(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında uluslararası bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 • K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında uluslararası bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C."de tamamlayanların uluslararası öğrenci statüsünde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formu için  tıklayınız
b) Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, 
c) Lise Diplomasının aslı ya da noter onaylı örneği (İngilizce ya da Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı tercümesi),
 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihi                                  : 03 Mart 2014 Pazartesi – 20 Ağustos 2014 Çarşamba

Başvuru Sonuçlarının İlanı            : 23 Ağustos 2014 Cuma

Kesin Kayıtlar                                   : 01 Eylül 2014 Pazartesi – 19 Eylül 2014 Cuma

 

 

Hesap Numarası ve Ücreti :
 
 
Eğitim-Öğretim Ücreti: 6000$
Asya Katılım Bankası
Samsun Şubesi (Şube Kodu: 26 )
USD Hesap No:  26 99 472-9
IBAN No:  TR23 0020 8000 2602 6994 72 00 09
 

 

T.C.

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Eğitim Fakültesi

Ö.SÜRESİ

SAYI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

4

15

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)

4

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)

4

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)

4

1

Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)

4

15

Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)

4

1

Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)

4

1

Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)

4

1

İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)

4

15

İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)

4

1

İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)

4

1

İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)

4

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)

4

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)

4

5

Psikoloji (Ücretli)

4

15

Psikoloji (Tam Burslu)

4

1

Psikoloji (%50 Burslu)

4

1

Psikoloji (%25 Burslu)

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

İşletme (Ücretli)

4

15

İşletme (Tam Burslu)

4

1

İşletme (%50 Burslu)

4

1

İşletme (%25 Burslu)

4

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)

4

15

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)

4

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)

4

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)

4

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)

4

15

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)

4

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)

4

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)

4

1

Mühendislik Fakültesi

 

 

İnşaat Mühendisliği (Ücretli)

4

15

İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)

4

1

İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)

4

1

İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)

4

1

Mimarlık (Ücretli)

4

15

Mimarlık (Tam Burslu)

4

1

Mimarlık (%50 Burslu)

4

1

Mimarlık (%25 Burslu)

4

1

İç Mimarlık (Ücretli)

4

15

İç Mimarlık (Tam Burslu)

4

1

İç Mimarlık (%50 Burslu)

4

1

İç Mimarlık (%25 Burslu)

4

1

 

 

Önemli Bilgiler

 

Başvurular, Üniversite Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu “Yabancı Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir.

1. Komisyon, değerlendirme yaparken,

 • Adayın öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavında, Yabancı Öğrenci Sınavında ya da uluslararası sınavlarda aldığı puanın % 30’unu, adayın ortaöğretim başarı puanının % 30’unu ve Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin % 40’ını esas alarak yerleştirme yapar.
 •  Adayın öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavı, Yabancı Öğrenci Sınavı ya da uluslararası sınavlarda aldığı bir puanın olmaması halinde, adayın ortaöğretim başarı puanının % 50’sini ve Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin % 50’sini esas alarak yerleştirme yapar.

2. Üniversite tarafından yapılacak değerlendirme; yazılı sınav veya mülakat veya öğrencinin başvuru dosyası üzerinden yapılabilir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu “Yabancı Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu” tarafından karar verilir.

3. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.

4. Başvuruları kabul edilen adaylar, aldıkları puanlar ile % 20’lik ülke barajı göz önünde tutularak, tercihleri doğrultusunda sıralanır ve en yüksek puandan başlayarak, kontenjan sayısı kadar yerleştirilirler.

5. Puanlar 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirilir.

6. Komisyon asıl kontenjanın yarısı kadar yedek kontenjan belirleyebilir.

7. Bir programa yeterli sayıda başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması hâlinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversite tarafından diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

8. Kabul mektupları e-posta yoluyla gönderileceğinden, başvuru formundaki e-posta bilgisinin eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

9. Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır ya da resmî bir kurum tarafından tercüme edilmelidir.

10. Haberleşme sırasında postadaki gecikme veya kaybolma durumlarından Üniversitemiz sorumlu değildir.

11. Başvuru formunun doldurulmasında yapılacak yanlışlıklardan doğacak bütün sorumluluk adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için forma yazılan yazıların okunaklı olması ya da bilgisayar ortamında doldurulmuş olması gerekmektedir.

12. Başvuru belgelerinden biri dahi eksik olduğu takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

13. Posta ile gönderilecek bütün belgeler aynı zarf içinde olmak zorundadır. Üniversitemiz ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez.

14. Belgelerinde tahrifat olanların başvuru veya yerleştirme işlemleri -kesin kayıtları yapılmış olsa bile- iptal edilir.

15. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Canik Başarı Üniversitesinin önceliğindedir. Canik Başarı Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

16. Kabul edilen adaylara Canik Başarı Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye"ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

 

 

Üniversitemizde eğitim dili Türkçedir

 

 

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

  

ÜLKE

SINAV ADI

MİNİMUM PUAN

Ulusal MÜYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Testi) 40
Ulusal YÖGS (Temel Öğrenme Becerileri Testi) 50
Ulusal AYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Testi) 55
Uluslararası SAT 1000
Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level 2 Ders
Uluslararası ACT (American College Test) 21
Uluslararası International Baccalaureate 28
ABD Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Afganistan Konkurs General State Examination 250
Almanya Abitur 4
Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diplomaya Sahip olmak
Arnavutluk Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak
Arjantin Arjantin Bachillerato 50 %
Avusturalya Avustralya Lise Diploması Diplomaya Sahip olmak
Avusturya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak
Azerbaycan Azerbeycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK) 300
Bangladeş Bangladeş Lise Bitirme Diploması 60 %
Belçika Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Benin Baccalaureate 11
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate 50 %
Bolivya Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios 50 %
Bosna-Hersek Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Brezilya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Bulgaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Burnike Faso Baccalaureate 11
Cezayir Algerian Baccalaureate 10
Çad Baccalaureate 10
Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao 480
Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak
Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya Sahip olmak
Demokratik Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen D"etat 50
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti Bachillerato 50 %
Endonezya Ujian Akhir Naitonal 33
Etiyopya Etiyopya - Ethiopian Higher Education Entrance Examination 60 %
Fas Baccalaureat 12
Filipinler Kativayan (Lise Bitirme Diploması) Diplomaya Sahip olmak
Filistin Tawjihi 70
Finlandiya Matriculation Sınavı / Ylioppilastutkintotodistus 7 üzerinden 4
Fransa French Baccalaureate 10
Gana Waec En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak
Gine Baccalaureat 50 %
Güney Kore CSAT 500
Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test 7 konudan en az 6"sını geçmek
Gürcistan Gürcistan Ulusal Sınavı 250
Haiti Baccalaureat 50 %
Hindistan Hindistan Lise Bitirme Diploması 60 %
Hollanda Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
İngiltere General Certificate of Education Advanced Level Diplomaya Sahip olmak
Irak Al-Edadiyah 70
İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 15
İsrail Teudat Bagrut 50%
İspanya İspanya Bakaluryası 50%
İsviçre Matura Diploma 50%
İtalya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak
Japonya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Kamboçya KamboyaBaccalaureate 50%
Kamerun Baccalaureate 11
Kanada Lise Bitirme Diploması 60%
Karadağ Karadağ Diploma Record of Study Diplomaya Sahip olmak
Katar Al-Thanawiya Aama Qatari 60%
Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 60
Kenya Kenya Certificate of Education C+
Kırgızistan (KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi 120
Kolombiya Kolombiya - Bachillerato 50%
Kosova Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı 40%
Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau 50%
Letonya Lise Bitirme Diploması 6
Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170
Litvanya Brandos Atestatas 70
Lübnan Baccalaureate Libanals 13
Madagaskar Madagaskar Bakaluryası 11
Macaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Makedonya Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı 50%
Mali Mali Bakaluryası 10
Malavi School Certificate of Education Exam. (MSCE) C
Malezya Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
Meksika Meksika - Bachillerato 50%
Mısır Thanaweya Amma General Public Examination 50
Moğolistan Konkurs General State Examination 650
Moldova Moldova Bakalorya Sınavı 7
Moritanya Lise Bitirme Diploması 50%
Mozambik Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Myanmar Basic Education Standart Exam. (Matriculation) 60%
Nepal Lise Bitirme Diploması 60%
Nijer Nijer Bakaloryası 11
Nijerya Waec En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak
Nijerya Jamb 185
Orta Afrika Cumhuriyeti Baccalaureate 11
Özbekistan Certificate of secondary education 3
Pakistan Lise Bitirme Diploması Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60
Panama Panama Bakaluryası 50%
Papua Yeni Gine Lise Bitirme Diploması 50%
Peru Bachillerato / Técnico 50%
Polonya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak
Portekiz Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Romanya Diploma de bacalaureat 6
Ruanda Lise Bitirme Diploması 60%
Rusya Russian National Final School Exam – EGE 42
Rusya Lise Bitirme Diploması (GOS) 5 üzerinden 3
Senegal Baccalaureate 10
Sırbistan Sırbistan Diploma / Record of study 5 üzerinden 3
Slovakya Lise Bitirme Diploması 50%
Somali Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level Diplomaya Sahip olmak
Sudan School Certificate 60%
Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya 170
Suudi Arabistan Tawjihiya 60
Tacikistan Lise Bitirme Diploması 3
Tanzanya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Tayvan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Tayland Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak
Togo Baccalaureate 11
Tunus Tunisia Baccalauréat 11
Türkmenistan Lise Bitirme Diploması 3
Uganda UCE (Uganda Certificate of Education) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not
Umman Tawjihi 80
Ukrayna ZNO (External Independent Testing) 150
Ürdün Tawjihi 70
Venezuella Venezuela Bachillerato 14
Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) 6
Yemen Yemen"deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 70
Yunanistan Yunanistan"daki Üniversite Giriş Sınavı 20 üzerinden 8
Zimbabve Lise Bitirme Diploması 50%
Zambiya Zambia School Certificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak
  NOT:   Başvuru ölçütleri tablosunda belirtilen sınav belgelerinden herhangi birisine sahip olmayan adaylar için Canik Başarı Üniversitesi diğer üniversite veya akademik kurumlar tarafından yapılmış olan sınavları değerlendirmeye alabilir veya Canik Başarı Üniversitesi Kayıt Kabul Sınavı" nı yapar.  
 

 


Yukarı