Uluslararası Öğrenci Başvuruları

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

BAŞVURU TARİHİ                                     : 01 HAZİRAN 2015 – 01 EYLÜL 2015

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    : 02 EYLÜL 2015- 04 EYLÜL 2015

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI              : 07 EYLÜL 2015

KESİN KAYITLAR                                       : 07 EYLÜL 2015 – 22 EYLÜL 2015

 

 

BÖLÜM VE HAZIRLIK ÜCRETİ

Bölüm Eğitim-Öğretim Ücreti      : 6000$

İngilizce Hazırlık Sınıfı Ücreti      : 4.950TL (Her bir kur başı ücreti)

Türkçe Hazırlık Sınıfı Ücreti        :

             

 

HESAP NUMARASI

Asya Katılım Bankası

Samsun Şubesi (Şube Kodu: 26 )

USD Hesap No  :  26 99 472-9

IBAN No           :  TR23 0020 8000 2602 6994 72 00 09

 

 

 BAŞARI ÜNİVERSİTESİNE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

1- Yabancı uyruklu olanlar,

2- Türk liselerine denk bir okulun lise son sınıfında ya da mezunu durumunda bulunanlar,

3- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

4- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,

5- TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

6- KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE- AL (The General Certificate of Education -Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar

Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilirler.

 

 

Adaylardan;

 

1- T.C uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3- Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4- Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5- T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.'de tamamlayanların uluslararası öğrenci statüsünde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

*Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olmakla birlikte Türkiye’deki bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

                

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Tam doldurulmuş başvuru formu tıklayınız.

2- Lise diplomasının onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalı) Başvuru sırasında, orijinalini göstererek onaylatmak da mümkündür. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt sırasında istenecektir.

3- Sınav (öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavı ya da uluslararası sınavlar veya gerekli görülen hallerde Başarı Üniversitesi'nin yapacağı giriş sınavı) sonuç belgesinin bir kopyası

4- Pasaport fotokopisi (Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası)

5- Varsa Türkçe ve İngilizce dil seviyelerini gösterir belge

6- Başvurular belgelerin taranıp mail atılması ile yapılabilir, orijinalleri kayıt esnasında istenecektir.

 

                            

 

Programın Adı

Name of Programme

Süre
Duration

Kontenjan
Quota

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 -

-

İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)

Teacher Training in English (Full Scholarship)

4

2

İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)

Teacher Training in English (50% Scholarship)

4

5

İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)

Teacher Training in English (25% Scholarship)

4

5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

Guidance and Psychology Counseling (Paid)

4

5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (Full Scholarship)

4

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (50% Scholarship)

4

5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (25% Scholarship)

4

5

Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)

Teacher Training in Turkish (Paid)

4

5

Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)

Teacher Training in Turkish (Full Scholarship)

4

1

Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)

Teacher Training in Turkish (50% Scholarship)

4

5

Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)

Teacher Training in Turkish (25% Scholarship)

4

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 -

-

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)

Molecular Biology and Genetics (Full Scholarship)

4

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)

Molecular Biology and Genetics (50% Scholarship)

4

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)

Molecular Biology and Genetics (25% Scholarship)

4

5

Psikoloji (Ücretli)

Psychology (Paid)

4

10

Psikoloji (Tam Burslu)

Psychology (Full Scholarship)

4

1

Psikoloji (%50 Burslu)

Psychology (50% Scholarship)

4

5

Psikoloji (%25 Burslu)

Psychology (25% Scholarship)

4

5

Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

Turkish Language and Literaturee (Full Scholarship)

4

1

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)

Turkish Language and Literaturee (50% Scholarship)

4

5

Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)

Turkish Language and Literaturee (25% Scholarship)

4

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 -

-

İşletme (Tam Burslu)

Management (Full Scholarship)

4

1

İşletme (%50 Burslu)

Management (50% Scholarship)

4

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)

Political Science and International Relations (Full Scholarship)

4

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)

Political Science and International Relations (50% Scholarship)

4

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)

Political Science and International Relations (25% Scholarship)

4

5

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)

International Trade and Management (Full Scholarship)

4

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)

International Trade and Management (50% Scholarship)

4

5

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)

International Trade and Management (25% Scholarship)

4

5

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 -

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English)(50% Scholarship)

4

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English) (25% Scholarship)

4

5

İç Mimarlık (Ücretli)

Interior Architecture (Paid)

4

5

İç Mimarlık (Tam Burslu)

Interior Architecture (Full Scholarship)

4

1

İç Mimarlık (%50 Burslu)

Interior Architecture (%50 Scholarship)

4

5

İç Mimarlık (%25 Burslu)

Interior Architecture (%25 Scholarship)

4

5

İnşaat Mühendisliği (Ücretli)

Civil Engineering (Full Scholarship)

4

5

İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)

Civil Engineering (Full Scholarship)

4

1

İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)

Civil Engineering (50% Scholarship)

4

5

İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)

Civil Engineering  (25% Scholarship)

4

5

Mimarlık (Ücretli)

Architecture (Paid)

4

5

Mimarlık (Tam Burslu)

Architecture (Full Scholarship)

4

1

Mimarlık (%50 Burslu)

Architecture (50% Scholarship)

4

5

Mimarlık (%25 Burslu)

Architecture (25% Scholarship)

4

5

 

                                         

  

 

 

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

ÜLKE

SINAV ADI

MİNİMUM PUAN

Ulusal

MÜYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Testi)

40

Ulusal

YÖGS (Temel Öğrenme Becerileri Testi)

50

Ulusal

AYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Testi)

55

Uluslararası

SAT

1000

Uluslararası

GCE (General Certificate Examination) A Level

2 Ders

Uluslararası

ACT (American College Test)

21

Uluslararası

International Baccalaureate

28

ABD

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Afganistan

Konkurs General State Examination

250

Almanya

Abitur

4

Angola

Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio

Diplomaya Sahip olmak

Arnavutluk

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Arjantin

Arjantin Bachillerato

50 %

Avusturalya

Avustralya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Avusturya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Azerbaycan

Azerbeycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK)

300

Bangladeş

Bangladeş Lise Bitirme Diploması

60 %

Belçika

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Benin

Baccalaureate

11

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate

50 %

Bolivya

Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios

50 %

Bosna-Hersek

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Brezilya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Bulgaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Burnike Faso

Baccalaureate

11

Cezayir

Algerian Baccalaureate

10

Çad

Baccalaureate

10

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaokao

480

Çek Cumhuriyeti

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Danimarka

Danimarka Bevis / Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Demokratik Kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen D'etat

50

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti Bachillerato

50 %

Endonezya

Ujian Akhir Naitonal

33

Etiyopya

Etiyopya - Ethiopian Higher Education Entrance Examination

60 %

Fas

Baccalaureat

12

Filipinler

Kativayan (Lise Bitirme Diploması)

Diplomaya Sahip olmak

Filistin

Tawjihi

70

Finlandiya

Matriculation Sınavı / Ylioppilastutkintotodistus

7 üzerinden 4

Fransa

French Baccalaureate

10

Gana

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

Gine

Baccalaureat

50 %

Güney Kore

CSAT

500

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test

7 konudan en az 6'sını geçmek

Gürcistan

Gürcistan Ulusal Sınavı

250

Haiti

Baccalaureat

50 %

Hindistan

Hindistan Lise Bitirme Diploması

60 %

Hollanda

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

İngiltere

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

Irak

Al-Edadiyah

70

İran

Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi

15

İsrail

Teudat Bagrut

50%

İspanya

İspanya Bakaluryası

50%

İsviçre

Matura Diploma

50%

İtalya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Japonya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Kamboçya

KamboyaBaccalaureate

50%

Kamerun

Baccalaureate

11

Kanada

Lise Bitirme Diploması

60%

Karadağ

Karadağ Diploma Record of Study

Diplomaya Sahip olmak

Katar

Al-Thanawiya Aama Qatari

60%

Kazakistan

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

60

Kenya

Kenya Certificate of Education

C+

Kırgızistan

(KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi

120

Kolombiya

Kolombiya - Bachillerato

50%

Kosova

Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı

40%

Küba

Diploma de Técnico de Segundo Grau

50%

Letonya

Lise Bitirme Diploması

6

Libya

Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı

Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170

Litvanya

Brandos Atestatas

70

Lübnan

Baccalaureate Libanals

13

Madagaskar

Madagaskar Bakaluryası

11

Macaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Makedonya

Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı

50%

Mali

Mali Bakaluryası

10

Malavi

School Certificate of Education Exam. (MSCE)

C

Malezya

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

Meksika

Meksika - Bachillerato

50%

Mısır

Thanaweya Amma General Public Examination

50

Moğolistan

Konkurs General State Examination

650

Moldova

Moldova Bakalorya Sınavı

7

Moritanya

Lise Bitirme Diploması

50%

Mozambik

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Myanmar

Basic Education Standart Exam. (Matriculation)

60%

Nepal

Lise Bitirme Diploması

60%

Nijer

Nijer Bakaloryası

11

Nijerya

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak

Nijerya

Jamb

185

Orta Afrika Cumhuriyeti

Baccalaureate

11

Özbekistan

Certificate of secondary education

3

Pakistan

Lise Bitirme Diploması

Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60

Panama

Panama Bakaluryası

50%

Papua Yeni Gine

Lise Bitirme Diploması

50%

Peru

Bachillerato / Técnico

50%

Polonya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

Portekiz

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Romanya

Diploma de bacalaureat

6

Ruanda

Lise Bitirme Diploması

60%

Rusya

Russian National Final School Exam – EGE

42

Rusya

Lise Bitirme Diploması (GOS)

5 üzerinden 3

Senegal

Baccalaureate

10

Sırbistan

Sırbistan Diploma / Record of study

5 üzerinden 3

Slovakya

Lise Bitirme Diploması

50%

Somali

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Sri Lanka

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

Sudan

School Certificate

60%

Suriye

Al-Shahada-Al-Thanawiyya

170

Suudi Arabistan

Tawjihiya

60

Tacikistan

Lise Bitirme Diploması

3

Tanzanya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayvan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Tayland

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

Togo

Baccalaureate

11

Tunus

Tunisia Baccalauréat

11

Türkmenistan

Lise Bitirme Diploması

3

Uganda

UCE (Uganda Certificate of Education)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not

Umman

Tawjihi

80

Ukrayna

ZNO (External Independent Testing)

150

Ürdün

Tawjihi

70

Venezuella

Venezuela Bachillerato

14

Vietnam

Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat)

6

Yemen

Yemen'deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

70

Yunanistan

Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı

20 üzerinden 8

Zimbabve

Lise Bitirme Diploması

50%

Zambiya

Zambia School Certificate

İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak

NOT: Başvuru ölçütleri tablosunda belirtilen sınav belgelerinden herhangi birisine sahip olmayan adaylar için Canik Başarı Üniversitesi diğer üniversite veya akademik kurumlar tarafından yapılmış olan sınavları değerlendirmeye alabilir veya Canik Başarı Üniversitesi Kayıt Kabul Sınavı' nı yapar.

 

 

Öğrencilerin yükümlülükleri

Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu Yönerge’nin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslara ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedenle uğrayacakları hak kayıplarından Üniversite sorumlu tutulamaz.

 

 

Puanların Geçerliliği 

Lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sınavların geçerlilik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur.

 

Yükseköğretime giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri puanın alındığı tarihten itibaren en çok iki yıldır.

 

 

Kabul mektubu gönderilmesi

 

Komisyon, yaptığı değerlendirmeler sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan ve gerekli yükümlülükleri yerine getirerek kayıt yaptıran öğrenciler için “kabul mektubu” düzenler. Bu belge Rektörlük tarafından ilgili öğrencilere gönderilir.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER    /REQUIRED DOCUMENTS FOR THE REGISTRATION

1

Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) "Denklik Belgesi",

1

Original high school diploma and “equivalency certificate” (it will be obtained from Turkish Embassy or consulate or Ministry of National Education of Turkish Republic) showing that the diploma is equivalent to diplomas given by Turkish high schools.

2

Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.

2

Original transcript and a copy of it in English or Turkish, approved by the Turkish Embassy or Consulate in their countries.

3

6 Adet Fotoğraf

4

6 Passport Photographs

4

İkamet tezkeresi (Emniyet Müdürlüğünden)

5

Residence Permit (From Police Station)

5

Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu

6

Payment Receipt Of Study Fee

6

Uluslar arası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

7

A copy of Foreign Language-Turkish competency document valid internationally and approved by the Turkish Embassy or Consulate.

7

Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

8

Original passport and an approved copy of it which is translated into Turkish.

 

 

*NOT: EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILMAYACAK VE ADAYLAR KAYIT HAKLARINI KAYBEDECEKLERDİR

 

*IMPORTANT NOTE: APPLICATIONS WITH INCOMPLETE/MISSING DOCUMENTS ARE NOT TAKEN INTO EVALUATION AND APPLICANTS WILL LOSE THE RIGHT TO ENROLL


Yukarı